Skip to main content

Visie

NFZ is een toonaangevende organisatie binnen farmaceutisch Nederland. NFZ is betrokken bij besluitvorming rond contractering- en vergoedingsissues en verbindt de wederzijdse belangen van zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

  • Wij zijn een kennisorganisatie en beschikken over de infrastructuur om onze rol richting zorgverzekeraars en apothekers waar te maken.
  • Wij realiseren zorginhoudelijke en financiële meerwaarde van de farmaceutische zorg voor zorgverzekeraars en apothekers.
  • Wij lopen voorop in de ontwikkeling van innovatieve nieuwe zorgconcepten.
  • Wij zorgen ervoor dat binnen de zorgverzekeraars de apotheker gezien wordt als een essentiële zorgverlener in de eerstelijnszorg.
  • Onze dienstverlening is toegankelijk voor alle apothekers die hier gebruik van willen maken.

Contracteren

Ondersteunen

Expertise

NFZ sluit overeenkomsten met zorgverzekeraars waarin zorgaanbieders kunnen participeren en ontwikkelt daarbij nieuwe innovatieve zorgconcepten. Deze zorgconcepten ondersteunen de zorgverleners in het uitoefenen van hun professie, zorgen voor verbetering van de dienstverlening en financiële meerwaarde voor zorgverlener en zorgverzekeraar.  Wij zien apothekers als essentiële zorgverleners in de eerstelijnszorg.

De kernwaarden van NFZ zijn:

professionaliteit | onafhankelijkheid | innovatie | transparantie | betrouwbaarheid

NFZ heeft afspraken met onder andere