Skip to main content

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en/of de daarop geplaatste informatie. Door het bezoeken en/of gebruiken van (een internetpagina van) deze website en/of het (in)direct gebruik van de daarop geplaatste informatie aanvaardt desbetreffende bezoeker en/of gebruiker deze gebruiksvoorwaarden.

Deze website en de daarop geplaatste informatie is met zorg samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V. kan echter niet garanderen en staat er niet voor in, dat deze website en/of de daarop geplaatste informatie volledig, juist en/of up-to-date is.

Deze website bevat links naar sites van derden, die niet onder de controle van de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V. vallen. Wij bieden deze links slechts aan als service. De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V. is op geen enkele manier verbonden of gelieerd aan de betreffende bedrijven. De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V. is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites noch voor diensten of producten die op of via die sites worden aangeboden of aangeprezen.

Niets op deze website kan worden beschouwd als een advies van financiële of juridische aard om al dan niet op een bepaalde wijze te handelen, noch als een uitnodiging om te investeren of zaken te doen met betrekking tot enige vorm van investering.

De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V. is niet aansprakelijk voor schade, waaronder – maar niet beperkt tot – directe en/of indirecte schade, van welke aard of op welke grondslag dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V. is in dat verband onder meer niet aansprakelijk voor (i) schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die op deze website beschikbaar is of door middel van deze website toegankelijk is gemaakt, (ii) onjuiste, onvolledige en/of verouderde informatie en/ of (iii) virussen. De bedingen en bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden gelden ook ten behoeve van, en zijn mede gemaakt voor, de natuurlijke personen en rechtspersonen die op basis van een arbeidsovereenkomst, een  samenwerkingsovereenkomst en/of anderszins voor of ten behoeve van de Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V. werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V. heeft de exclusieve intellectuele eigendom van deze website, inclusief alle afbeeldingen en daarmee verbonden rechten. Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden zonder toestemming van De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V.. De aangeboden informatie mag slechts worden aangewend voor persoonlijk, informeel gebruik. De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V. is als handelsnaam en als merk geregistreerd door De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 53785509.

NFZ heeft afspraken met onder andere