Skip to main content

Hoofdaannemerschap

NFZ contracteert als hoofdaannemer farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg met alle zorgverzekeraars in Nederland. NFZ sluit als hoofdaannemer contracten met zorgverzekeraars. Zodra NFZ een contract heeft gesloten met de zorgverzekeraars doet NFZ een aanbod richting de apothekers. Deze hebben dan de keuze om wel of niet als onderaannemers te gaan fungeren.

Met een raamovereenkomst worden afspraken tussen NFZ en de apotheek vastgelegd. Deze wordt aangevuld met de afspraken met de verschillende individuele zorgverzekeraars waaraan de apotheek zich verbindt en de tariefafspraken tussen NFZ en de apotheek.

Voor apotheken:

 • relevante positie bij de zorgverzekeraars
 • ondersteuning om de beste zorg te kunnen leveren
 • contractafspraken die voldoen aan compliance eisen
 • een zorgvuldige en correcte afhandeling van facturen
 • inhoudelijk en financieel voordeel
 • vermindering van de financieel administratieve druk
 • actuele informatie over inhoudelijke, beleidsmatige en contractuele zaken
 • innovatieve zorgproducten ontwikkelt met andere relevante partners

 Voor zorgverzekeraars:

 • een betrouwbare en kundige onderhandelings- en sparringspartner
 • duidelijke en correcte uitvoering van de contracten
 • een hoge aansluitgraad voor een breed gedragen contract
 • ondersteuning bij de uitvoering van hun beleid en uitdagingen rondom kwaliteit en doelmatigheid
 • actuele informatie over inhoudelijke, beleidsmatige en contractuele zaken
 • innovatie zorgproducten ontwikkelen met andere relevante partners

NFZ heeft afspraken met onder andere